Παρασκευή

δεν είναι ικανό να κυβερνήσει

Στη δημοκρατία το κάθε κόμμα αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του,
να αποδείξει, ότι το άλλο δεν είναι ικανό να κυβερνήσει.
Και τα δυο το πετυχαίνουν.
Και τα δυο έχουν δίκιο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις