Τρίτη

Η Γιάννς για την Φλωράνς

ΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΙΨΑ ΣἘΝΑ ΠΑΝΓΥΡ!
ΤΗΝ ΤΡΑΟΥ,
ΜΗ ΤΡΑΕΙ,
ΤΗΝ ΠΛΑΝΑΟΥ,
ΜΗ ΠΛΑΝΑΕΙ,
ΤΗΝ ΖΓΩΝΩ ΣΜΑ!
Μ΄ΕΠΙΑΣ ΑΝΤΡΑΛΑ!

Δημοφιλείς αναρτήσεις