Τρίτη

Μόνο DEWARS!

ΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΙΨΑ ΣἘΝΑ ΠΑΝΓΥΡ! ΤΗΝ ΤΡΑΟΥ, ΜΗ ΤΡΑΕΙ,
ΤΗΝ ΠΛΑΝΑΟΥ, ΜΗ ΠΛΑΝΑΕΙ,
ΤΗΝ ΖΓΩΝΩ ΣΜΑ! Μ΄ΕΠΙΑΣ ΑΝΤΡΑΛΑ!
ΕΠΡΙΠΙ ΝΑ ΤΟ 'ΧΑ ΧΑΜΠΑΡΙΑΣ.
ΓΚΛΑΓΚΑΝΑΕΙ ΜΟΝΟ DEWARS.

Δημοφιλείς αναρτήσεις